Noodlassen

Eigenlijk valt deze las niet onder de lassen. Dit is namelijk een tijdelijke las. Er bestaan 3 varianten hierop:

  • bij spoorstaafbreuk, scheur of kopbeschadiging
  • bij thermietlasbreuk of scheur
  • bij ES-lijmlas beschadigingen

Bij een spoorstaafbreuk, scheur of kopbeschadiging, worden vlakke lasplaten gebruikt. Deze worden gemonteerd d.m.v. noodlasklemmen. Deze las is echt tijdelijk, en moet zo snel mogelijk worden verholpen. Meestal houdt dat in dat er een passtuk gezet moet gaan worden. Een passtuk heeft minimaal een lengte van 3m in de rechtstand en 6m in de boog.

Bij een thermietlasbreuk of een scheur worden speciale lasplaten aangebracht. Bij deze lasplaten moet er goed worden opgelet welke lasplaat aan de binnenzijde gemonteerd moet worden, en welke lasplaat aan de buitenkant gemonteerd moet worden. Als een binnenplaat aan de buitenkant wordt geplaatst, en de buitenplaat aan de binnenkant wordt geplaatst, heeft dat een ontsporing als gevolg. De lasplaten worden vastgezet met noodlasklemmen. Is de las beneden gescheurd, dan is het ook mogelijk om een SKV-las aan te brengen. Een SKV-las is een thermietlas met een voeg tot 6cm. Bij dit soort lassen is er veel meer thermiet nodig en ook andere vormen.

Bij een beschadigde ES-lijmlas, worden permalieplaten (hout) aangebracht. De las kan enkel worden hersteld door er een passtuk in te plaatsen waarin een lijmlas zit. Ook dit passtuk heeft net zoals de bovenste passtuk een minimale lengte van 3m in de rechtstand en 6m in de boog.