Hoofdeisen voor de bovenbouw

In dit hoofdstuk leg ik de hoofdeisen uit waar de bovenbouw aan moet voldoen. Niet van elk punt wat ik noem zal je denken: “Goh, dat wist ik nog niet”. Ik heb deze punten toch genoemd om te zorgen dat iedereen weet aan welke en soort eisen moet worden voldaan.

Het spoor heeft door het opstellen van de eisen een lange levensduur van ongeveer 20 tot 50 jaar. De keuze van een bepaalde bovenbouw is er dus één die een hele tijd mee moeten. Meestal wordt er dus ook tijdens het ontwerp van een spoor al rekening gehouden met de situatie over een 50 jaar. Zelfs over 50 jaar moet het spoor nog goed functioneren, er mag dan hoogstens worden gekozen voor extra sporen omdat er bijvoorbeeld meer treinen over het spoor gaan rijden. Het ontwerpen van een spoor is dus veel jaren vooruit kijken. Een voorbeeld hiervan is dat er tegenwoordig meer rekening wordt gehouden met grotere aslasten en hogere snelheden waarmee de trein zich voortbeweegt over een aantal jaren.