De portaalkraan

Portaalkranen worden gebruikt bij de vernieuwing van het spoor. De portaalkranen rijden zelf over een loopspoorstaaf. De portaalkranen kunnen secties spoor vervoeren of dwarsliggers. Verder kan deze kraan gebruikt worden om containers met oude ballast af te voeren (wanneer dit niet via het nevenspoor kan). Wanneer er nieuwe dwarsliggers worden aangevoerd, worden eerst 2 secties afgevoerd. Eerst wordt de eerste sectie gelegd. De dwarsliggers komen om en om los. De helft komt dus op de plaats te liggen van sectie 1. De andere helft wordt gebruikt om sectie 2 te leggen.

De rijsnelheid van de portaalkranen is maximaal 12km per uur en de hefsnelheid 6 seconden per meter. De portaalkraan kan worden vervoerd via een werktrein of met een dieplader. De hijsbalk waarmee de dwarsliggers worden vervoerd (ongeveer een gewicht van 1 ton) moet met een kraan worden gelost bij transport over de weg. Bij transport op een wagon kan de portaalkraan zelf de hijsbalk lossen.